Slideshow Image 46 Slideshow Image 10 Slideshow Image 11 Slideshow Image 12 Slideshow Image 13 Slideshow Image 14 Slideshow Image 15 Slideshow Image 20 Slideshow Image 21 Slideshow Image 14 Slideshow Image 15 Slideshow Image 30 Slideshow Image 31 Slideshow Image 32 Slideshow Image 33 Slideshow Image 34 Slideshow Image 35 Slideshow Image 36 Slideshow Image 37 Slideshow Image 38 Slideshow Image 14 Slideshow Image 15 Slideshow Image 40 Slideshow Image 41 Slideshow Image 42 Slideshow Image 44 Slideshow Image 45

Lullefjellet, Skibotn Lullefjellet naturreservat ligger i Skibotndalen i Storfjord kommune. Området er lett tilgjengelig fra E78 8km sør for Skibotn sentrum.

Ankomst gjøres ved parkeringsplass noen hundre meter langs merket skogsvei fra E78.

Stien er god og godt merket, men ved fuktig vær kan godt fottøy anbefales.

Lullefjellet naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970nr 63 om naturvern.
Området er vernet for å bevare skogområder med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene.
Reservatet ligger i et svakt kontinentalt område som er av de mest innlandspregete områdene i landet.
En av Nordens største kalkfuruskoger inngår i området, og området har en uvanlig rikdom på arter av blomsterplanter, moser og sopp. Området regnes også for å han en rekke estetiske kvaliteter.
Google MapBilder fra de siste turene!
 

[30. August 2015]